Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy pojazd, który porusza się po drogach, musi mieć wykupioną polisę OC. Pozwala ona na wypłatę poszkodowanemu odszkodowania za szkody majątkowe lub osobowe spowodowane przez sprawcę kolizji lub wypadku. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca nie musi pokrywać szkody z własnej kieszeni.

Podstawowe przepisy dotyczące polis OC

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa na wszystkich właścicielach pojazdów podlegających rejestracji. Polisa OC musi zostać wykupiona najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, jednak płatność może zostać rozłożona na raty. Polisa, która została opłacona w całości i nie została wypowiedziana, wznawia się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy. W przypadku sprzedaży pojazdu zbywca jest zobowiązany do przekazania swojego ubezpieczenia OC nabywcy. Nabywca ma prawo wypowiedzieć polisę sprzedającego lub korzystać z niej do ostatniego dnia odpowiedzialności znajdującego się na umowie. W przypadku wyrejestrowania pojazdu na stałe właścicielowi przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Polisy OC nie muszą wykupywać właściciele pojazdów zabytkowych lub historycznych, jeżeli pojazdy te nie wyjeżdżają na drogi.

Od czego zależy cena polisy

Ceny polis uzależnione są od wielu czynników. Każda firma samodzielnie ustala taryfy, a także zasady obliczania składek. Największy wpływ na wysokość ubezpieczenia OC https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/kielce/ mają zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy. Właściciel pojazdu, który jeździ bezszkodowo, może uzyskać nawet 65% zniżki. Ceny polis uzależnione mogą być także od rodzaju pojazdu oraz wieku osób kierujących. Właściciele ciągników samochodowych oraz samochodów ciężarowych muszą liczyć się z koniecznością zapłaty wyższej składki od właścicieli aut osobowych. W przypadku aut osobowych firmy ubezpieczeniowe podczas kalkulacji składki biorą pod uwagę m.in. markę, pojemność silnika, rok produkcji, a także moc. Więcej za ubezpieczenia OC płacą także młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Jest to spowodowane tym, że ta grupa kierowców statystycznie powoduje najwięcej kolizji i wypadków drogowych. Warto wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe często przyznają dodatkowe zniżki na OC w zamian za wykupienie ubezpieczenia domu lub polisy na życie.

Zasady składania wypowiedzeń

Duża konkurencja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych sprawia, że firmy prześcigają się w oferowaniu klientom coraz bardziej atrakcyjnych produktów. Zgodnie z zapisami ustawy właściciel samochodu, który pragnie zmienić ubezpieczyciela, zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowej umowy najpóźniej na jeden dzień przed jej zakończeniem. Brak wypowiedzenia skutkuje automatycznym przedłużeniem się umowy na kolejne 12 miesięcy. Osoby, które nie wypowiedziały poprzedniej polisy i zawarły nowe ubezpieczenie w innej firmie ubezpieczeniowej, wpadają w pułapkę podwójnego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji właściciel ma prawo wypowiedzieć polisę wznowioną automatycznie. Jest jednak zobowiązany do zapłaty składki od dnia automatycznego wznowienia ubezpieczenia do dnia złożenia rezygnacji. Należy pamiętać, że zasada automatycznego wznowienia nie obowiązuje w przypadku osób, które korzystały z ubezpieczenia OC otrzymanego wraz z umową zakupu. W takim przypadku polisa rozwiązuje się z ostatnim dniem odpowiedzialności.

Kary za brak OC

Właściciele pojazdów bez wykupionego ubezpieczenia OC podlegają karom finansowym. W przypadku samochodów osobowych wysokość opłaty karnej to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku jest to 5 200 zł. Właściciele autobusów, samochodów ciężarowych oraz ciągników samochodowych muszą liczyć się z karą w wysokości 7 800 zł. Zgodnie z przepisami ustawy brak polisy OC na pozostałe pojazdy skutkuje karą finansową wynoszącą 870 zł. Warto wiedzieć, że wysokość kar jest uzależniona nie tylko od rodzaju pojazdu, ale również okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu OC wynosi do 3 dni, opłata karna wynosi 20% stawki podstawowej. W przypadku przerwy od 4 do 14 dni wysokość opłaty to 50% stawki podstawowej.

Kiedy OC nie działa

Ustawodawca, tworząc ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, zdecydował się na zastosowanie wyłączeń odpowiedzialności, tj. sytuacji, w których ubezpieczenie OC nie działa. Zgodnie z przepisami polisa OC nie chroni sprawcy w sytuacji, gdy spowodował on szkodę znajdując się pod wpływem alkoholu, a także środków odurzających i psychotropowych. Chronieni nie są również sprawcy, którzy poruszali się pojazdem bez ważnych uprawnień. Ubezpieczenie nie chroni też w przypadku, gdy sprawca działał umyślnie lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W każdym z wymienionych przypadków firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie, a następnie wystąpi do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. Tego rodzaju działanie nazywane jest fachowo roszczeniem regresowym. Osoby objęte czynnościami regresowymi zobowiązane są do oddania odszkodowania z własnej kieszeni.

Sprawdź także:

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/