OCP co to znaczy? OCP to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które regulują przepisy o transporcie śródlądowym oraz Konwencja CMR. Zakres ubezpieczenia OCP jest ograniczony do winy przewoźnika i nie obejmuje szkód spowodowanych siłą wyższą lub charakterem towaru. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy.

Decydując się na ubezpieczenie OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ warto sprawdzić, co jest wyłączone, czy towarzystwo nie stawia dodatkowych warunków dotyczących zabezpieczenia przewożonego towaru, czy polisa obejmuje zdarzenia mające miejsce na parkingu niestrzeżonym. W branży transportowej zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważnym aspektem. Przewoźnicy ponoszą dużą odpowiedzialność za towary, które przyjmują do przewozu. Warto zastanowić się nad doborem odpowiedniego ubezpieczenia mienia i samej firmy, tak abyśmy byli odpowiednio chronieni podczas całego transportu, niezależnie od wartości przewożonego towaru. Warto pamiętać, że OCP chroni towar jedynie przed szkodami powstałymi z winy przewoźnika i nie obejmuje wszystkich możliwych ryzyk. Z kolei Konwencja CMR uprawnia do odszkodowania do określonej kwoty za kilogram ładunku.

OCP co to znaczy? Ważne informacje

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OCP przewoźnika nadal uważane jest za obowiązkowe. Powiedzenie obowiązkowe wynika nie z potrzeby ubezpieczenia się od skutków potencjalnych szkód, ale z błędnego przekonania, że bez ubezpieczenia OC nie można uzyskać kontraktu transportowego. Takie postrzeganie ubezpieczeń OCP powoduje, że polisy zawierane przez przewoźników są tanie i nie zabezpieczają należycie ich interesów. Takie stereotypowe myślenie powoduje, że w przypadku zdarzenia przewoźnik często musi ponieść samą szkodę, a także ponieść konsekwencje finansowe zdarzenia.

Wbrew panującemu stereotypowi, ubezpieczenie OCP odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu firmy transportowej. I choć rzeczywiście wiąże się ono z kosztami, to jest raczej pożądane niż zbędne, gdyż jak pokazują nasze przypadki, znacząco wpływa na bezpieczeństwo finansowe przewoźnika. Prawo transportowe rządzi się dwoma zasadami: zasadą ryzyka i zasadą domniemania winy. Najprościej rzecz ujmując, zasada ryzyka oznacza, że przewoźnik odpowiada za towar od jego przyjęcia do wydania odbiorcy (art. 17 ust. 1 Konwencji CMR i art. 65 ustawy Prawo przewozowe), natomiast zasada domniemania winy oznacza, że odpowiedzialność ta jest domniemana. Warto zaznaczyć, że jeżeli przewoźnik zawarł umowę przewozu ze zleceniodawcą, to tzw. odsprzedaż zleceń podwykonawcom nie przenosi automatycznie odpowiedzialności na tego ostatniego, gdyż ponosi on za nie pełną odpowiedzialność zgodnie z art. 3 Konwencji CMR oraz Art. 5 Ustawy Prawo Przewozowe.

Poznaj koniecznie:

OCP co to znaczy? Jakie są koszty?

Każde ubezpieczenie to spory koszt dla firmy transportowej. Dlatego zanim przedsiębiorca zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC, powinien dowiedzieć się jak najwięcej o jego opcjach, aby móc wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Cena składki ubezpieczeniowej zależy od dokładnych warunków, które zawarte są w umowie z ubezpieczycielem. Jednym z najważniejszych, podstawowych warunków zawartych w umowie jest wysokość sumy gwarancyjnej, czyli kwoty, która powinna pokryć wartość przewożonego towaru. W przypadku firm, które specjalizują się w przewozie drogich towarów, suma gwarancyjna powinna być jak najwyższa. Tylko wtedy firmie opłaca się wykupić ubezpieczenie.

OCP co to znaczy?
OCP co to znaczy?

W umowie powinna znaleźć się również informacja o rodzaju przewożonego towaru. Jeśli firma przewozi dużą ilość towarów, warto również wyszczególnić przynajmniej najpopularniejsze ich rodzaje. Każda z tych informacji może przyczynić się do przyspieszenia wypłaty odszkodowania. Należy również pamiętać, że istnieją klasy towarów wysokiego ryzyka i niebezpiecznych, które wymagają osobnego ujawnienia. Nie każdy ubezpieczyciel podejmuje się ubezpieczenia tego typu towarów. Warto zwrócić uwagę na warunki dotyczące środków transportu. Jeśli chcemy objąć ochroną pojazdy na wypadek kradzieży, w polisie powinna znaleźć się informacja, czy ubezpieczenie dopuszcza np. korzystanie z niestrzeżonych miejsc parkingowych. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może podjąć decyzję o niewypłaceniu odszkodowania, ponieważ pojazd został zaparkowany w nieodpowiednim miejscu.

OCP co to znaczy? Zakres ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, treść polisy nie może być ujawniana osobom trzecim bez zgody przewoźnika. Możemy jednak uzyskać potrzebne nam informacje, jeśli przewoźnik udzieli nam pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać nasze imię i nazwisko lub nazwę naszej firmy oraz odręczny podpis przewoźnika. Podpisany dokument należy przesłać pocztą elektroniczną do wybranej przez nas firmy ubezpieczeniowej. Jeśli przewoźnik nie chce nam dostarczyć pełnomocnictwa lub informacji o polisie, powinno to wzbudzić naszą czujność. Wysokość podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest różna w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Jeśli wybrany przez nas przewoźnik kieruje się rozwagą, prawdopodobnie będzie starał się rozszerzyć odpowiedzialność o dodatkowe szkody i wypadki.