W chwili obecnej w Polsce, mieszkańcy Ukrainy stanowią bardzo duży odsetek pracowników, którzy pracują w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Choć jeszcze kilka lat temu wiele negatywnych słów mówiono na temat Ukraińców, dziś to właśnie oni podtrzymują polską gospodarkę. Prawda jest bowiem taka, że Polacy wyjeżdżają do pracy na zachód. Zarobki w Polsce są tak niskie, a życie jest tak kosztowne, iż trudno jest żyć na normalnym poziomie i w pełni cieszyć się życiem. Jeśli w grę wchodzą pracownicy z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-tymczasowi-z-ukrainy/, ci przyjeżdżają do Polski żeby zarobić. Żyją skromnie, starają się mieć jak najniższe opłaty, a potem wyjeżdżają do swojego kraju z pokaźną sumą pieniędzy, która w Ukrainie jest kwotą tak dużą, jak dla Polaków zarobek w Niemczech. W tym artykule będziemy chcieli skupić się na tym, jak można zatrudnić osobę z Ukrainy i jakie kroki należy powziąć, by stała się ona właśnie w naszej firmie godnym uznania pracownikiem. 

Legalne zatrudnianie cudzoziemców

Każdy pracodawca, który chce w sposób legalny zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, musi w pierwszej kolejności dopełnić wszelkich formalności, aby wszystko wyglądało tak, jak powinno. Wiadomo, iż w chwili obecnej pracownicy z Ukrainy  stanowią dla pracodawcy w Polsce kogoś szczególnego, dzięki któremu można dalej prowadzić biznes, a do tego liczyć na uczciwą, dobrą pracę. Ukrainiec nie narzeka, chętnie bierze nadgodziny, stara się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko potrafi. Tylko dzięki temu bowiem popularność na Ukraińców jest tak duża, bo pracodawcy z takich osób są po prostu bardzo zadowoleni. Co należy zrobić więc w pierwszej kolejności, by pracownicy z Ukrainy  mogli w danej firmie być zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Podstawą jest powzięcie odpowiednich kroków, by wszystko mogło uzyskać zadowalający finał. Pierwszą procedurą jest uzyskanie od wojewody zezwolenia na pracę. Starosta musi więc przeprowadzić test rynku pracy, a więc sprawdza on, czy na danym stanowisku nie można zatrudnić osoby bezrobotnej z lokalnego rynku pracy. Jeśli takiego kogoś nie ma, ten wydaje pozytywną decyzję o możliwości zatrudnienia Ukraińca. Można to jednak ominąć.  Pracodawcy w Polsce zazwyczaj stawiają na zatrudnienie poprzez oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Dlaczego właśnie taka forma? Bo jest ona w pełni uproszczona. Gdy w grę wchodzą pracownicy z Ukrainy, nie trzeba tutaj decyzji starosty, ale można od razu zawrzeć umowę. Na jak długo? Na okres maksymalnie sześciu miesięcy w kolejnych dwunastu miesiącach kalendarzowych. Czy można potem taką umowę przedłużyć? Czy konieczne jest kolejne oświadczenie? Jak wygląda kwestia formalna dalej? Można, ale w każdym przypadku procedura wygląda tak samo.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy cieszą się takim powodzeniem?

Wszystko tak naprawdę wynika z faktów, o jakich wspomnieliśmy powyżej. Polska gospodarka mocno kuleje, a to powoduje, że nie ma rąk do pracy wśród Polaków i pracownicy z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/  stanowią tak naprawdę w chwili obecnej koło ratunkowe. Jest ich w Polsce coraz więcej, mają odpowiednią wiedzę, stosowne kwalifikacje, a do tego również i ogromne chęci do pracy, co sprawia, że są oni dla pracodawców polskich bardzo dobrymi pracownikami, którzy spełniają wymagania firm. Ukrainiec przyjeżdża zazwyczaj do Polski po to, by jak najszybciej zarobić. Pracuje przez określoną ilość czasu, a następnie wraca do swojego kraju. Żyjąc tak, wynajmuje on mieszkanie z kilkoma innymi Ukraińcami, żyje skromnie, aby wydawać na życie w Polsce jak najmniej, a potem wraca do siebie z zarobionymi pieniędzmi, które w przeliczeniu na ich kraj, stanowią całkiem dużą sumę pieniędzy. Takie osoby pracują najlepiej, jak potrafią. Z chęcią biorą nadgodziny, aby móc zarobić jak najwięcej, podejmują się każdej pracy i są w pełni do dyspozycji swojego pracodawcy. Bez wątpienia pracownicy z Ukrainy  to warte uwagi zatrudnienie, które w Polsce jest w chwili obecnej niezwykle cenne. 

Samozatrudnienie, czy agencje pracy?

Pracodawca ma dwie drogi wyboru, jeśli w grę wchodzą pracownicy z Ukrainy. Może to zrobić samodzielnie, spełniając określone procedury, a może skorzystać z pomocy agencji pracy, którzy na przestrzeni ostatnich kilku lat, prężnie działają w kwestii poszukiwania pracy dla Ukraińców. Jeśli nie mamy czasu na całą procedurę, zależy nam na szybkości i pełnej wygodzie, to na pewno agencja pracy to najlepszy wybór dla każdego. Zgłaszamy chęć zatrudnienia pracownika, a taka agencja sama nam ich poszukuje. Sprawdza ona kwalifikacje danych osób, a następnie wysyła ich na rozmowę o pracę do danej firmy. Dla pracodawcy jest to minimum jakichkolwiek formalności, gdyż wszystkim zajmuje się sama agencja. Jaki jest minus? Przede wszystkim taki, że jeśli poszukujemy pracownika samodzielnie, mamy większe wymagania i na rozmowę wołamy jedynie tych najlepszych. Gdy w grę z kolei wchodzi agencja pracy, ta wysyła na rozmowy różnych pracowników i nie zawsze tacy pracownicy z Ukrainy  spełniają w 100% nasze oczekiwania. Jeśli więc chcemy zatrudnić cudzoziemców, musimy wziąć pod uwagę za i przeciw i postawić na to, co pozwoli nam zatrudnić tych najlepszych.