Agencja detektywistyczna we Wrocławiu: skorzystanie z usług świadczonych przez detektywa czy też agencję detektywistyczną, staje się coraz bardziej powszechne w naszym kraju. W odpowiedzi na spore zapotrzebowanie, co chwilę dochodzi do powstania następnych firm zajmujących się usługami detektywistycznymi. Niestety, nierzadko jakość oferowanych usług pozostawia sporo do życzenia, tym bardziej jeżeli chodzi o zlecenia bardziej poważne. Zwykle stanowi to wynik braku właściwego doświadczenia, źródła informacji czy też dobrego przeszkolenia.

Jak zatem dokonać wyboru najlepszej na rynku agencji detektywistycznej, żeby zyskać gwarancję pozytywnego rozwiązania naszej sprawy? Zwykle w czasie poszukiwania agencji detektywistycznych, staramy się przeglądać ogłoszenia w prasie albo w sieci. Druga opcja, będzie lepszym wyborem z uwagi na większą liczbę informacji odnośnie do agencji, jaką można znaleźć.

Zakres świadczonych usług 

Pierwszym krokiem, powinno być poddanie sprawdzeniu zakresu usług oferowanych przez wybraną firmę. Być może dana detektywistyczna agencja nie zajmie się sprawą taką, jak nasza. Zwykle niewielkie, jednoosobowe agencje, określają w wyraźny sposób własne specjalizacje, przykładowo poszukiwanie osób zaginionych czy zdrady. W przypadku większych, świadczone są najczęściej usługi kompleksowe.

Licencja detektywistyczna

Następną ważną kwestią, będą licencje oraz zaświadczenia. Każdy z detektywów posługujący się takim mianem, winien posiadać właściwą licencję na poczet wykonywania swojej profesji. O licencję detektywistyczną ubiegać się może każda osoba, która ma ukończone 21 lat i jest obywatelem UE. Musi też mieć minimum średnie wykształcenie i nie może być karana. Warunki te zostały określone w ustawie na temat usług detektywistycznych. Licencję detektywa możemy otrzymać, gdy zdamy specjalistyczny państwowy egzamin przed komisją wyznaczoną przez odpowiedniego ministra od spraw zagranicznych. W naszym kraju wydawaniem takich dokumentów, zajmują się Komendanci Policji Wojewódzkiej. Przygotowanie do opisywanego egzaminu, można uzyskać w agencjach ochrony albo w policealnych szkołach.

Istotne będzie nie tylko posiadanie licencji detektywa, ale także to, kiedy ją wydano

W tym przypadku, obowiązuje identyczna zasada, jak podczas weryfikacji usług od innych firm. Jeżeli przedsiębiorstwo istnieje na rynku już kilka lat, oznacza to, iż posiada doświadczenie we własnej profesji i klienci wybierają go bardzo często. Przedsiębiorstwo, które nie będzie świadczyło usług na najwyższym poziomie, dosyć szybko zniknie z rynku. Dlatego też warto będzie poddać weryfikacji nie tylko to, czy wybrany detektyw posiada licencję, ale także to, kiedy ją wydano.

Rekomendacje od znajomych

Agencja detektywistyczna we Wrocławiu
Agencja detektywistyczna we Wrocławiu

Prowadzenie agencji detektywistycznej wymaga uzyskania koncesji. Ponadto, detektywi mogą się legitymować paroma innymi certyfikatami, które stanowią potwierdzenie posiadanych przez nich kompetencji. Istotne jest także doświadczenie oraz czas działania w wybranej branży. Podczas poszukiwania odpowiedniej agencji, warto jest zapoznać się z opinią znajomych albo rodziny, którzy korzystali już z tego typu usług – odradzą albo polecą nam daną agencję. Rekomendacje możemy też znaleźć na internetowych forach. Następnym decydującym czynnikiem winien być czas pracy. Jeżeli detektyw ma ciągle czas, bez względu na dzień tygodnia i pory dnia, da nam to pewność, iż powierzona mu sprawa będzie jak najszybciej rozwiązana. Kwestia rozliczeń również jest ważna. Jeżeli detektyw skasuje nas za każdą z wizyt albo zażąda opłaty jeszcze zanim rozwiąże sprawę to lepiej będzie się wybrać tam, gdzie wynagrodzenie związane jest z rozwiązaniem umowy. To także doskonała motywacja dla detektywa, aby uczynił wszystko co jest niezbędne, aby rozwiązać dane zadanie, nie zaś zrezygnować po pierwszej z porażek. 

Chociaż ciężko nam będzie to ocenić na etapie poszukiwań, to warto także zwracać uwagę na stosowane metody działania, dostępność informacji, jak również jakość używanego sprzętu czy skuteczność. Takie kwestie sprawdzić można w wywiadzie wstępnym albo dopytując znajome nam osoby, które korzystały już z tego typu usług. Detektyw po skończonej sprawie winien dostarczyć nam odpowiedni raport ze wszelkimi potrzebnymi materiałami, które zostały zebrane podczas jej trwania.

Co można sprawdzić samemu, jeszcze zanim wykona się, aby umówić się na pierwsze ze spotkań? 

Podstawę działalności detektywistycznej agencji, stanowi licencja wydana przez wojewódzkiego komendanta policji. Musi ją posiadać minimum jeden detektyw, który jest zatrudniony w danej agencji. Celem uzyskania licencji, należy ukończyć odpowiedni kurs.

Kolejnym warunkiem koniecznym do spełnienia przez detektywa prowadzącego firmę, jest wpis do rejestru przedsiębiorców zajmujących się wykonywaniem działalności regulowanej w zakresie detektywistycznych usług. Rejestr ten prowadzony jest przez Ministerstwo Administracji oraz Spraw Wewnętrznych. Dwie wymienione kwestie, są absolutną podstawą, którą trzeba poddać sprawdzeniu, zanim zawrze się umowę z detektywistyczną agencją. Powinny się one znajdować na internetowej witrynie wybranej przez nas agencji.