Licencja na transport międzynarodowy to pojęcie, które dla wielu osób brzmi wyjątkowo enigmatycznie. Okazuje się jednak, że to nic innego jak pewna forma dokumentu, bez której nie będzie możliwe świadczenie usług transportowych na szeroką skalę. Jeżeli więc zamierzamy zajmować się transportem międzynarodowym, nie pozostaje nam nic innego jak dowiedzieć się, czym taka licencja jest i jak ją zdobyć. Na szczęście, nie jest to tak trudne, jak mogłoby się na pozór wydawać. Trzeba jednak liczyć się z tym, że o jej uzyskanie trzeba się odpowiednio postarać. Nie jest to dokument, który może korzystać każdy, bez spełniania warunków. 

Licencja na transport – najważniejsze informacje

Jak już zaznaczono na wstępie, licencja na transport stanowi jeden z najistotniejszych dokumentów dla osób zajmujących się transportem międzynarodowym. Okazuje się, że dzięki temu dokumentowi będziemy mogli prowadzić interesującą nas działalność. Trzeba zaś przyznać, że współcześnie bardzo wiele osób decyduje się na założenie oraz prowadzenie własnej firmy transportowej. Dzięki licencji, określanej często mianem licencji wspólnotowej, zyskamy odpowiednie uprawnienia. Warto nadmienić, że kiedyś zamiast licencji wymagano posiadania koncesji. Obecnie jednak koncesja została zastąpiona właśnie licencją. Aby otrzymać licencję, konieczne staje się spełnienie pewnych warunków. Warto byłoby więc dowiedzieć się, o jakiego rodzaju warunkach mowa. Na szczęście, w większości są one stosunkowo łatwe do spełnienia. Nie musimy więc obawiać się tego, że uzyskanie licencji na transport międzynarodowy okaże się trudne. 

Zobacz, co ułatwi bezpieczny transport:

Co zrobić, aby uzyskać licencję?

Jak już wspomniano wyżej, uzyskanie licencji jest konieczne, jeżeli chcemy prowadzić firmę zajmującą się międzynarodowym transportem. Do uzyskania licencji konieczne jest posiadanie pewnego doświadczenia. Mowa tu o trzyletniej praktyce, którą muszą posiadać określone podmioty. Oczywiście nie jest konieczne to, aby posiadały ją wszystkie te podmioty. Praktykę tę powinien posiadać przynajmniej jeden członek wchodzący w skład zarządu i osoba zarządzająca transportem. Może posiadać ją również jedna z osób zajmujących się prowadzeniem działalności. Należy koniecznie postarać się o skserowanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Należy również zaznaczyć, że osoby posiadające praktykę nie mogą być karane za różnego rodzaju przestępstwa, zwłaszcza te skarbowe. Warunek dobrej reputacji jest więc warunkiem koniecznym. Niezmiernie istotne jest również posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia. Zabezpieczenie to powinno przybrać formę zabezpieczenia finansowego bądź rzeczowego. Suma zabezpieczenia musi wynosić minimum 9000 euro, jeżeli chodzi o pierwszy pojazd. W przypadku każdego kolejnego, suma musi wynosić 5000 euro zabezpieczenia. Oczywiście należy okazać odpowiedni dowód tego, iż takowe zabezpieczenie posiadamy. Na szczęście, wystarczające będzie do tego okazanie zaświadczenia o stanie konta. Ubezpieczenie AC pojazdu także będzie stanowiło pożądany dowód. Konieczne staje się również posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby znajdującej się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

O czym jeszcze należy pamiętać?

Jeżeli chcemy posiadać licencję, musimy mieć świadomość tego, że pojazdy do niej zgłoszone muszą spełniać pewne warunki. W przeciwnym razie o uzyskaniu licencji mowy być niestety nie może. Należy więc przede wszystkim wykazać, że posiadamy uprawnienia nieodzowne nam do kierowania pojazdami. Wymagają tego od nas przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Konieczne staje się okazanie odpowiedniemu podmiotowi kserokopii dowodów rejestracyjnych. Muszą posiadać one ważne przeglądy techniczne. Poruszanie się pojazdami, które nie posiadają ważnego przeglądu jest ryzykowne. Warto byłoby więc nie decydować się na takie rozwiązanie. Ponadto, międzynarodowy przewóz musi być przeprowadzany przed odpowiednią osobę. Wymaga się od niej tego, aby posiadała pewne doświadczenie. W przeciwnym bowiem razie, mowy o sprawnym i bezpiecznym transporcie być niestety nie może. Kierowca musi posiadać także odpowiednie zaświadczenie o tym, że nie był karany za przestępstwa skarbowe oraz rzecz jasna za przestępstwa przeciw bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Wszelkie nieodzowne nam formularze koniecznie trzeba złożyć w Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego. Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób ubiegać się o licencję, dobrze byłoby skontaktować się z kimś, kto jest w tej kwestii doświadczony. Wówczas istnieje naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo tego, że dopuścimy się mniej lub bardziej poważnych błędów. Trzeba mieć na względzie także to, iż licencja to nie wszystko. Należałoby liczyć się z tym, że prowadzenie firmy transportowej do łatwych nie należy. Będziemy borykać się z upadkami, ale na pewno pojawią się także wzloty. Wiele zależy od tego, jak bardzo będziemy przygotowani na prowadzenie firmy. Potrzeba jest nam nie tylko wiedza praktyczna, ale i teoretyczna. Samo doświadczenie nie jest bowiem wystarczające i należy mieć tego świadomość.